GARY M. DOUGLAS

GARY M. DOUGLAS

ACCESS CONSCIOUSNESS KURUCUSU

Çok satan kitaplar yazarı, uluslar arası konuşmacı ve aranılan bir eğitimci/kolaylaştırıcı (“facilitator”) olan Gary Douglas, farkındalık konusunda ki çarpıcılığı ve insanlara ‘bildiklerini bilmeleri’ konusunda yardımcı olmak üzere sahip olduğu inanılmaz kapasitesiyle bilinmektedir. Yaptığı her şeyde bilinci bedenleştirmeyi seçmiştir ki bu seçim sonuç olarak, diğer insanlara da daha fazla bilinçli olmayı seçmeleri için ilham vermektedir.

Gary orta-batı bölgesinde, orta sınıf, orta halli bir aileye nadir bulunan seviyede bir farkındalıkla geldi ve sorunsuz, endişesiz bir çocukluk yaşadı. Hayata çok farklı bir bakışı vardı ve sadece altı yaşına geldiğinde, tanıdığı çoğu kimseden çok farklı olduğunu fark etti. Bu farklılığı, insanların hayatlarını yaratmalarını seyrederek ve hiçbirisinin neşe ve olasılıklarla ilgili olmadığını – daima her şeyin yanlışlığıyla ilgili olduğunu görerek fark etti. Gary, bu realitenin sunduğundan daha fazlasının mevcut olmak zorunda olduğunu biliyordu, çünkü bu realitenin sihirli, neşeli ve genişletici olduğuna dair hiçbir şey yoktu. Böylece erken yaşlarda hayatın gizemleri hakkında daha derin bir farkındalığı aramaya başladı. Bu yol boyunca dünyada ve insanların hayatlarında değişim yaratacak ileriye doğru yeni bir yöntem ortaya çıkardı. O sihrin hepimizin etrafında var olduğunu keşfetti; o bizim yarattığımız bir şey – bilinç. Farkına vardı ki daha fazla farkında ve daha fazla bilinçli olmak kapasitesi, eğer seçmeye istekli olurlarsa her insanın hediyesidir.

Zamanla kendisinde hediye olarak fark ettikleri, farkındalık yoğunluğu, insanları bilince davet etme kapasitesi ve her şeyin mümkün olduğu ve hiçbir şeyin imkansız olmadığının farkındalığı idi. Onun hediyesi hayata, evrene ve hepimizin olduğu bilinçliliğe bakmasının yanı sıra, bunun içsel bir parçası olan olasılıklara şimdiye kadar hiç kimsenin seçmediği alandan da bakmasıdır.

İnsanları farklı olasılıkları görmeleri için güçlendirmek;

Gary, uluslararası olarak tanınan, yaşamları değiştiren ve farklı seçenekler yaratan, insanları farklı olasılıkları görmeleri ve onlar için gerçekten mümkün olanın farkında olmaları için güçlendirmeye istekli düşünce önderlerinden biri haline geldi. Gary’nin dünyada başka hiçbir şeye benzemeyen, kişisel dönüşüm konusunda kendine özgü perspektifi dünya çapında benimsendi. Herhangi bir din veya gelenek görenekle uyumlu olmadı. Yazıları ve oluşturduğu çalışmaları ile beraberinde kolaylık, neşe ve ihtişamı ve daha fazla farkındalık, neşe ve bolluğa dönüşen mutluluk sihrini getiren süreçler ve araçlar hediye etti. Basit gözükse de derinliği olan öğretileri şimdiden bütün dünyada sayılmayacak kadar çok kişinin ‘bildiklerini bilmelerini’ ve asla seçebileceklerinin farkında olmadıklarını artık seçebileceklerinin farkına varmalarını kolaylaştırdı.

Öğretilerinin çekirdeğinde bilinç dönüşümü yer almaktadır;

İnsanlardaki daha fazla bilincin hayatlarını ve dünyanın geleceğini değiştirebileceğini fark ettikten sonra, Access Consciousness®’un Gary tarafından yaratılması ve gelişmesi öncelikle tek bir soruyla yönlendirilmiştir. “Dünyaya yardımcı olmak için ne yapabilirim?”

Gary başkalarına ilham vermeye, bütün dünyada farklı olasılıkların farkındalığını davet etmeye ve dünyaya muazzam bir katkı olmaya devam eder. O insanların arzuladıkları değişimi ve dünyanın geri kalanının önemli diye düşündükleri kısıtlamaların ötesindeki hayatı yaratmanın kaynağı olduklarını bilmelerini kolaylaştırır. Bunun hem dünya ve hem de herkes için daha fazla olasılıklara sahip olan gelecek yaratmanın vazgeçilmez yönü olduğunu görür. Bu sadece kişisel mutluluk değil aynı zamanda dünyamızdaki yaygın şiddetli çatışmaları bitirme ve farklı bir dünya yaratmak içinde önceliktir. Eğer yeterli sayıda insan daha fazla farkında ve bilinçli olmayı seçerse, kendileri için var olan olasılıkları görmeye başlar ve burada dünya gezegeninde ortaya çıkanı değiştirirler.

Yazar;

Çok satan eser ‘The Place’ (Bir Yer)’ in yazarı, bu kitap bütün her şeyin mümkün olduğunu ve seçimin, yaratımın kaynağı olduğunu bilen insanlar hakkındadır. Gary aynı zamanda para, ilişkiler, sihir ve hayvanları konu alan çeşitli kitapların, uluslar arası ünlü Enerji Dönüşümü virtüözü Dr. Dain Heer ile birlikte ortak yazarıdır.

İnsanlara dünya genelinde ilham vermek:

Gary, 20 yıldan fazla bir süre Access Consciousness® olarak bilinen bir dizi dönüşümsel hayat değiştiren araçlar ve süreçlerinöncülüğünü yapmıştır. Bu öncü araçlar bütün dünyada binlerce kişinin hayatlarını dönüştürmüştür. Çalışmaları 47 ülkede, 2000 eğitimli kolaylaştırıcı (“facilitator”) ile dünya genelinde yayılmıştır. Basit ancak çok etkin araçlar, her yaşta ve farklı geçmişlere sahip insanlara dolu dolu bir hayat yaşamalarına engel olan kısıtlamaların kaldırılmasında yardımcı olmak üzere kolaylaştırıcı rol oynamıştır.